ONZE MISSIE

De vakgroep brengt ondernemingen samen die zich in België gespecialiseerd hebben in erfgoedrestauratie. Het is een platform waar zij hun kennis en knowhow met elkaar kunnen delen, met de bedoeling de sector naar een hoger niveau te tillen.

Onze leden delen een passie voor historisch erfgoed en streven ernaar om via deze werkgroep het publiek te overtuigen van de meerwaarde die deze sector heeft voor onze samenleving.

Aansluiting bij de vakgroep is gratis indien aan de toetredingsvoorwaarden is voldaan. Om te kunnen toetreden dient een onderneming onder meer aangesloten te zijn bij de Faba én over de vereiste erkenningen (D23 en/of D24) te beschikken.

De vakgroep erfgoedrestauratie ondersteunt tot slot ook nog de zoektocht naar oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Te dien einde werkt zij nauw samen met verschillende sectororganisaties (waaronder de Vlaamse Confederatie Bouw, het WTCB, de Nationale Confederatie Bouw…) waardoor sectorbrede beslissingen kunnen worden genomen.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

U kan ons huishoudelijk reglement downloaden door te klikken op onderstaande link.