HISTORISCHE WAARDE

Voor onze leden staat de historische waarde en authenticiteit van het monument centraal

Het beheren, onderhouden, restaureren en renoveren van ons erfgoed laat ons toe om onze geschiedenis door te geven aan de volgende generaties. Cultureel erfgoed is een boodschap van het verleden aan het heden. Het biedt ons de mogelijkheid om te reflecteren en terug te blikken op onze rijke geschiedenis. Een geschiedenis die onze identiteit als samenleving heeft gevormd.

Een uniek element van erfgoed is dat het tastbaar is. Of het nu gaat om gebouwen, monumenten landschappen of archeologische sites. Erfgoed confronteert ons met de rijke geschiedenis van onze gebieden. Het functioneert als een ankerpunt voor ons geheugen. Dit maakt dat erfgoed een onmisbare waarde heeft.

Omdat erfgoed onvervangbaar is, dragen wij als samenleving de collectieve verantwoordelijkheid om het bestaan ervan te verzekeren.  Onze leden zetten zich al jaren met passie in om het behoud van ons erfgoed mogelijk te maken.

ENERGETISCHE RENOVATIE

Onze leden besteden de nodige aandacht aan energetische performantie

Naast de gebruikelijke restauratie en/of renovatie die het behoud van ons erfgoed beoogt, kan men er ook voor kiezen om erfgoed energetisch te renoveren. Een energetische renovatie gaat gepaard met complexe onderzoeken, maar leidt vaak tot zeer gunstige resultaten. Dit onderzoek moet de aannemer in staat stellen efficiënte interventie strategieën te ontwikkelen. Het onderzoek heeft in dit geval zowel betrekking op de instandhouding als de energieprestaties.

Het doel van een dergelijk onderzoek is om werkzaamheden ter verbetering van de energieprestaties beter af te stemmen op de specificiteit van oude gebouwen. De gebreken en intrinsieke eigenschappen van de oude gebouwen worden meegenomen in de diagnose.

EXPERTISE

Onze leden zijn (erkende) experten in hun vakgebied

D23 Restauratie door ambachtslieden

Het beheer, behoud, renovatie en restauratie van erfgoed is een belangrijke taak. Hiervoor heb je vakmensen nodig die beschikken over de nodige ervaring en competenties en dus in staat zijn om een werk van hoge kwaliteit af te leveren.

Sommigen van de ondernemingen aangesloten bij de vakgroep beschikken over een D23 erkenning. Deze ondercategorie somt een lijst van bijzondere werken op die onder dit toepassingsgebied vallen. Enkel ambachtslieden met deze erkenning mogen deze werken uitvoeren. Hierbij een overzicht van deze werken: Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van ondermeer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondsschilderingen, fresco’s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textielen wandbekledingen, historisch gemouleerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen.

D24 restauratie monumenten

De meeste ondernemingen die zijn aangesloten bij deze groepering beschikken over een D24 erkenning. Dit is een erkenning van de overheid die ondernemingen kunnen krijgen wanneer ze beschikken over de nodige expertise om monumenten te restaureren.

Onze leden zetten in op een professionele afhandeling van eventuele geschillen

De leden van de vakgroep verbinden zich ertoe om in geval van conflict gebruik te maken van een erkend bemiddelaar en dit alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Het doel van een bemiddelaar is om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen die in het belang is van beide partijen.