WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een vakgroep van ondernemingen gespecialiseerd in het restaureren, renoveren en onderhouden van onroerend erfgoed.

Onze leden beschikken evenwel over de juiste vakkennis en knowhow om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen. Hierbij maken ze gebruik van zowel hedendaagse als traditionele technieken.

Kenmerkend aan onze leden is dat ze een bouwproject in haar geheel kunnen uitvoeren. Dit betekent dat zij niet alleen instaan voor grondwerken en het plaatsen van funderingen, maar ook gebruik maken van de bouwtechnieken die noodzakelijk zijn om het door de klant gewenste resultaat te bereiken.

De vakgroep streeft ernaar om, samen met haar leden, het publiek ervan bewust te maken dat de sector van de erfgoedrestauratie een enorme meerwaarde betekent. Onze restaurateurs spelen immers niet alleen een grote rol in de conservatie van ons historisch patrimonium, maar dragen eveneens een (stevig) steentje bij aan de fundamenten van onze economie. Daarenboven zijn onze leden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de indirecte impact die ze hebben op sectoren als toerisme, cultuur, horeca en de evenementensector, met wie zij nauwe banden hebben.

Verder hechten de leden van de vakgroep veel belang aan het behoud van ons waardevol historisch erfgoed en de rijke culturele geschiedenis die daar onlosmakelijk mee verbonden is.

De vakgroep restauratie bestaat uit de belangrijkste spelers die actief zijn in de restauratie, renovatie en onderhoud van ons patrimonium en doet in deze dienst als een platform waar de leden hun expertise en ervaring met elkaar kunnen delen. In dat verband werken zij bijvoorbeeld actief mee aan de opwaardering van sector gebonden opleidingen, die de toekomstige generaties moeten klaarstomen om hun stempel op de wereld te drukken.