VAKGROEP ERFGOED-RESTAURATIE

De vakgroep “Erfgoedrestauratie” groepeert de ondernemingen gespecialiseerd in het restaureren, renoveren en onderhouden van erfgoed.

De restauratie van erfgoed is een bijzonder complex vakgebied, onze leden beschikken over de juiste vakkennis en knowhow om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen. Hierbij maken ze gebruik van zowel hedendaagse als traditionele technieken. Kenmerkend aan onze leden is dat ze een bouwproject in haar geheel kunnen uitvoeren.

Dit betekent dat zij zowel grondwerk en funderingen voor hun rekening nemen alsook de andere bouwtechnieken die noodzakelijk zijn om het door de klant gewenste resultaat te bereiken.

De vakgroep restauratie bestaat uit de belangrijkste spelers die actief zijn in de restauratie, renovatie en onderhoud van ons patrimonium en kan in deze dienst doen als een platform waar de leden hun expertise met elkaar kunnen delen. Daarom werken zij actief mee aan de opwaardering van sector gebonden opleidingen die de toekomstige generatie toelaten om te profiteren van de kennis en ervaring die de leden van de vakgroep reeds hebben verworven.

VIND JE RESTAURATIE-PARTNER

Aan de slag!

REALISATIES VAN DE LEDEN

We waarborgen de restauratiekwaliteit en het behoud van ambachtelijk vakmanschap. Naast restaureren, herbestemmen en onderhoud van erfgoed, houden de leden van de Vakgroep Restauratie zich ook bezig met duurzaamheidsopgaves.