De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), heeft een nieuwe groepering opgericht voor algemene aannemers die gespecialiseerd zijn in de restauratie van onroerend erfgoed. De eerste fysieke vergadering van de nieuwe vakgroep vond plaats op 21 juni 2021 in het Stadhuis te Brussel en dit in het bijzijn van Schepen mevrouw Ans Persoons en Brussels Staatssecretaris, de heer Pascal Smet. Intussen heeft de groepering ook een nieuwe website gelanceerd: www.erfgoedrestauratie.be.

 

Net voor het bouwverlof vond de eerste Algemene Vergadering van de Vakgroep Erfgoedrestauratie plaats. Deze vergadering vond plaats in de Gotische Zaal van het Brusselse Stadhuis en werd persoonlijk ingeleid door mevrouw Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte van de Stad Brussel. De locatie werd niet toevallig gekozen aangezien Brussel steeds een symbolische plek is geweest voor het Belgisch Erfgoedpatrimonium. “België was in 1835 immers het eerste Europees land dat een officiële erfgoedinstantie oprichtte in haar hoofdstad, één van de redenen waarom wij vandaag met trots kunnen zeggen dat Brussel talloze erfgoedparels herbergt en koestert”, stelt de heer Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed in zijn slotrede aan het eind van de vergadering.

 

Doelstellingen

Voor de heer Claude Nijs (Onderneming P. Nijs), Voorzitter van de Vakgroep, was de openingsvergadering dé gelegenheid bij uitstek om de dringende behoeften en uitdagingen van de sector onder de aandacht te brengen en dit met als doel de waarde van ons patrimonium in stand te houden. Hij riep de sector ook op tot meer durf op het vlak van de opleiding van  jongeren: “Erfgoedberoepen vragen een overdracht van kennis en vaardigheden tussen mensen en over generaties. Daarbij is het eveneens belangrijk om op te merken dat een opdracht in onze sector niet alleen moet uitgevoerd worden met veel kennis van zaken, maar ook met fierheid en respect voor onze collectieve geschiedenis en alle betrokkenen die deze in ere willen houden. Wij proberen in ons werk steeds onze waardering, passie en betrokkenheid voor erfgoed en vakmanschap tot uiting te brengen. Het is die ingesteldheid die onze bedrijven groot maakt en waar we nieuwe medewerkers mee moeten inspireren en engageren.”

Naast het benadrukken van de noodzaak aan opleiding en het belang van de kennisoverdracht van de oudere naar de jongere generatie, streeft de Vakgroep er eveneens naar om de vakspecifieke kennis en knowhow van Erfgoedrestauratiebedrijven bijkomend te waarden. Het is immers geen geheim dat de restauratie van erfgoed een aantal zéér specifieke vaardigheden vereist. Dit maakt dat de medewerkers en onderaannemers in de Erfgoedrestauratiesector gedreven vakmensen zijn met een steeds zeldzamer wordende expertise en ervaring. Hun knowhow moet dus zeker onder de aandacht worden gebracht. Het spreekt immers voor zich dat hoogwaardige restauraties door gekwalificeerde vaklui dienen te worden uitgevoerd en dit zowel vandaag als morgen. Meer nog dan elke andere bouwactiviteit is de restauratie en het behoud van ons historisch erfgoed een taak voor experts met de juiste mentaliteit, en dus geen taak die aan iedereen kan worden overgelaten.

Julie Bajart (Ondernemingen Bajart), ondervoorzitter van de Waalse tak van de groepering, is het daar volledig mee eens: “Restauratiewerkzaamheden worden vaak sterk gesubsidieerd door de overheid. Het belang van Erfgoed is een zaak van gemeenschappen en gaat verder dan bij andere bouwwerkzaamheden. Restaureren vergt een gedeelde visie en een waar partnerschap gekenmerkt door wederzijds respect. De expertise en kwaliteit van onze beroepen moeten in de kijker worden geplaatst. In die zin wil onze vakgroep een proactieve partner zijn voor een constructieve dialoog met alle belanghebbenden in de restauratiesector (architecten, openbare en particuliere aannemers, enz.).”

De hiervoor aangehaalde doelstellingen werden reeds vertaald in een strategie voor de periode 2020–2024, waarin bepaald werd dat de rol van de erfgoedaannemer in de samenleving steeds meer in de verf zal worden gezet. Om dit te verwezenlijken wenst de nieuwe vereniging
niet alleen structurele partnerschappen aan te gaan met zoveel mogelijk actoren, zoals architecten, kerkbouwers, de Koning Boudewijnstichting, Historische Woonsteden en Tuinen, European Historic Houses Next Gen… maar ook met de verschillende overheden die de erfgoedsector een warm hart toedragen.

Tenslotte zal de nieuwe Vakgroep aanzienlijke middelen inzetten om het imago van de erfgoedrestauratiesector een boost te geven. Om dit te verwezenlijken zal zij in de loop van de komende maanden een sociale media campagne lanceren die zich niet alleen toespitst op (de carrièremogelijkheden van) jongeren, maar ook op de belangrijke maatschappelijke en economisch rol die de Erfgoedsector vandaag de dag nog steeds speelt.

 

Criteria

Om lid te worden van deze nieuwe vakgroep moet een bouwbedrijf voldoen aan een aantal criteria die de kwaliteit van het geleverde werk
garanderen. Het bedrijf moet met andere woorden gespecialiseerd zijn, wat betekent dat het moet gaan over een bedrijf dat regelmatig en hoofzakelijk erfgoed restaureert, renoveert en onderhoudt. Hieruit volgt dat het bedrijf zowel traditionele als moderne bouwtechnieken moet beheersen voor een breed scala aan werkzaamheden: reiniging, behandeling en reparatie van gevels, restauratie van daken, stabilisatiewerkzaamheden, restauratie van het interieur, enz.

Bovendien moet het bedrijf in staat zijn om de opdracht in zijn geheel uit te voeren. Het moet zijn vaardigheden kunnen bewijzen met de erkenning categorie D24 (minstens klasse 2) en regelmatig en hoofdzakelijk erfgoedherstelwerkzaamheden uitvoeren of het moet zijn vaardigheden kunnen bewijzen met de erkenning categorie D23 (minstens klasse 1). In dat geval moet de onderneming de helft van haar werkzaamheden met eigen personeel uitvoeren.

De groepering laat ook steunende leden toe zoals architecten, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen.

 

Identiteit

Jan De Moor (Artes Woudenberg), ondervoorzitter van de Vlaamse tak van de groepering: “De leden willen dat hun groepering een duidelijke identiteit krijgt en de professionaliteit uitstraalt die ons kenmerkt. Daarom hebben we de website www.erfgoedrestauratie.be in
het leven geroepen.” En tenslotte Claude Nijs: “Dat er nood was aan een nationale vakgroep erfgoedrestauratie blijkt dat we meteen van start zijn kunnen gaan. Ons doel is om zoveel mogelijk belangstellenden uit de sector bij elkaar te brengen.”

 

Een dertigtal bedrijven neemt reeds deel aan het avontuur

A2Z Renovatie, ACH Construct, Artes Woudenberg, Arthur Vandendorpe, Entreprises Bajart, Borg Bouw, Denys, Desta Construct, Robert Golinvaux, GRT Govaerts, Industrial Construction Service (ICS), P.Nijs, Petrus De Vos & Zoon, Pit Antwerpen, RC Reno, Renotec, Restauraz, Maarten Dutry, Abb-z aanneming, In Re Bo, Aannemingen Vegaudi, De Weerdt, De Witte, Jamar Entreprise Générale, Socatra, Lixon, ACH Construct, Phr Renovation…

 

 

Bron: Renoscripto